Corolla Altis 1.8G CVT - số tự động, 1.8 lít
Corolla Altis 1.8G CVT - số tự động, 1.8 lít
Notice (8): Undefined index: price_pub [APP/Plugin/Product/View/Product/tags.ctp, line 19]
Giá bán: 723,000,000 VNĐ
Corolla Altis 2.0 Luxury - số tự động, 2.0 lít
Corolla Altis 2.0 Luxury - số tự động, 2.0 lít
Notice (8): Undefined index: price_pub [APP/Plugin/Product/View/Product/tags.ctp, line 19]
Giá bán: 829,000,000 VNĐ
Corolla Altis 1.8E CVT - số tự động, 1.8 lít
Corolla Altis 1.8E CVT - số tự động, 1.8 lít
Notice (8): Undefined index: price_pub [APP/Plugin/Product/View/Product/tags.ctp, line 19]
Giá bán: 682,000,000 VNĐ
Corolla Altis 1.8 M/T - 6 số tay, 1.8 lít
Corolla Altis 1.8 M/T - 6 số tay, 1.8 lít
Notice (8): Undefined index: price_pub [APP/Plugin/Product/View/Product/tags.ctp, line 19]